Phòng ngủ: WC:
Loại BĐS:
Xây dựng: Tự do CĐT: Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Minh An
Hướng: Pháp lý: Sổ riêng từng nền
Trạng thái:1 tỷ 1
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Loại BĐS:
Pháp lý: Sổ riêng từng nền
Xây dựng: Tự do
CĐT: Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản Minh An
Hướng:
Trạng thái:1 tỷ 1